Japanese Language Lessons on Discord


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 28 mei 2020 tot en met 24 september 2020. De eerstvolgende keer is op 10 september 2020 19:00

  • Toekomstige data:

Learn how to speak, read and write Japanese!
In the Kinjin Discord at 19:00.