Japanese Language Lessons on Discord


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 28 mei 2020 tot en met 18 februari 2021. De eerstvolgende keer is op 1 oktober 2020 19:00

  • Toekomstige data:

Learn how to speak, read and write Japanese!
In the Kinjin Discord at 19:00.