Update HR en invoering Lolo’s Cosplay Boekje

Na Gisteravond ALV is er een wijziging doorgevoerd in het huishoudelijk reglement. Leden die niet aanwezig waren op de ALV dienen zelfstandig de zich in te lezen in de wijziging. Voornamelijk in artikel 13.

Verder is er per ALV besluit ook Lolo’s Costplay Boekje in werking getreden dat dient als een aanvulling op het HR. Deze zal vanaf heden ook te vinden zijn op de website net als het bijgewerkte huishoudelijk reglement.