Het logo

Het logo van Kinjin bestaat uit vier verschillende elementen: een rode bol op een achtergrond, het Oscarjin karakter, het woord 金人 en de vertaling naar romeinse letters hiervan: “Kinjin”. De rode bol is een hint richting de rode bol op de Japanse vlag, welke refereert naar de zon. Het Oscarjin karakter is een afbeelding van de welbekende Oscarbeeldjes in mangastijl. De Oscar refereert naar de betekenis van de 金 (goud), wat deel uit maakt van onze naam. Oscarjin’s gezicht in mangastijl benadrukt de originaliteit en herkenbaarheid van Kinjin. Tevens maakt Oscarjin de bekende “V” in zijn vingers, een vaak gebruikt en welbekend teken dat Japanners maken als er een foto van ze wordt gemaakt.

Kinjin_Logo