Bijnamen register

Bijnamen register bij Kinjin. Als je een bijnaam hebt voor je zelf dan kan je dit zoals vermeld in Lolo’s Cosplay Boekje aandragen en zal deze opgenomen worden in het bijnamen register. De bijnamen in het register mogen in communicatie van Kinjin gebruikt worden als alternatief voor iemands echten naam.

Link: Bijnamen register
– Oger